putovní výstava
Umělci Prysku

Představují putovní výstavou obrazů, fotografií, řemeslných výrobků a jiných uměleckých předmětů. Pilotní projekt „Umělci Prysku“ vznikl pod záštitou obce Prysk a jeho smyslem bylo představit drobné řemeslníky a umělce, kteří žijí, anebo pobývají v malé vesničce Prysk. Kromě profesionálních a zkušených umělců dává prostor i začínajícím výtvarníkům, drobným řemeslníkům i běžným občanům Prysku, kteří nejsou výtvarníky, ale tvoří originální výrobky, které nemají možnost jinde prezentovat. Zároveň připomíná i díla umělců, kteří dříve v obci žili, či tvořili

Cílem je nejen propagace obce Prysk, ale také snaha ukázat široké veřejnosti, že i „obyčejní“ lidé mohou tvořit výjimečné věci.

A jak to všechno začalo

Výstava s názvem Umělci Prysku vznikla původně jako doprovodný program letních slavností Léto s Pryskem 2013. Jelikož však výstava vzbudila velký zájem, byla přetvořena ve výstavu putovní, která navštíví galerie a výstavní síně okolních měst a vesnic.

Více ...